WORK HARD, PLAY HARDER!

  • NL
  • UK

POWER UP!
GASTERRA
ENERGIZER AWARD IDENTITY RESTYLE

Gasterra is een bedrijf met meer dan 200 medewerkers dat handelt in aardgas en is een belangrijke schakel in de Nederlandse gasvoorziening. Het energievraagstuk is uiterst complex daarom levert Gasterra een actieve bijdrage aan de verdieping en verbreding van kennis in duurzaamheid.

Het begon allemaal als de Gasterra Transitie Jaar Prijs (GTJP). Maar toen deze prijs verder ging onder de naam Gasterra Energizer Award (GTEA) en zich volledig richtte op afstuderende studenten, kwam Artishock Events naar ons om het logo te restylen.

Naast deze logo/huisstijl restyling, hebben we tevens alle promotionele en presentatie items voor het event ontworpen.
CLIENT: GASTERRA 
ASSIGNED BY: ARTISHOCK EVENTS

POWER UP!
GASTERRA
ENERGIZER AWARD
IDENTITY RESTYLE

Gasterra is a company with over 200 employees that trades in natural gas and is an important link in the Dutch gas supply. The energy issue is extremely complex that’s why Gasterra is actively contributing to the deepening and broadening of knowledge in sustainability.

It all started as the Gasterra Transition Year Prize (GTJP). But when this award changed its name to Gasterra Energizer Award (GTEA) and focused entirely on graduating students, Artishock Events came to us for a logo restyle.

In addition to this logo/corporate restyle, we also designed all promotional and presentation items for the event.
CLIENT: GASTERRA 
ASSIGNED BY: ARTISHOCK EVENTS
  • NL
  • UK

20 SECONDS TO COMPLY
GASTERRA COUNT DOWN CLOCK

Buten de restyling van het logo en het ontwerpen van alle bijbehorende presentatie en promotionele items, hebben wij ook deze geanimeerde countdown klok gemaakt. Deze gaf aan hoeveel tijd er nog was voor de studenten om hun concepten en ideeën aan de jury te presenteren.
CLIENT: GASTERRA 
ASSIGNED BY: ARTISHOCK EVENTS

20 SECONDS TO COMPLY
GASTERRA COUNT DOWN CLOCK

Besides restyling the logo and designing all associated presentation and promotional items, we also created this animated countdown clock. This indicated how much time there was left for the students to present their concepts and ideas to the jury.
CLIENT: GASTERRA 
ASSIGNED BY: ARTISHOCK EVENTS

LET'S HAVE SOME COFFEE...
DROP US A NOTE

Hebben wij je geïnspireerd of geïnteresseerd? Denk je dat wij de juiste partij zijn voor jouw merk of bedrijf? Of wil je gewoon eens praten over die ideeën die jij hebt? Vul dan het formulier hiernaast in en dan nemen we contact met je op. Gewoon een complimentje stellen we natuurlijk ook altijd op prijs!
//
Did we inspire you or did interest you? Do you think we are the right team for that assignment for your brand or company? Or do you just want to talk about the ideas you have? Then fill in the form on the left and we will contact you. Of course we always appreciate a compliment!
contact form
Please activate Contact Form 7 plug in.