PAYMENT METHODS
ALL YOU NEED TO KNOW

SSL SECURED
SAFE SITE
  • UK
  • NL
The information you exchange on our website is encrypted and therefore unreadable during sending. Hackers therefore have nothing to do with it. How do you see that our website is safe? Our url starts with ‘https: //’. The s stands for ‘secure’, the English word for safe. A lock is visible in the address bar.

In the various internet browsers, these characteristics may look slightly different. One website is best viewed on Firefox, Chrome or Safari, and preferably on the format from an iPad or larger. Naturally, you do not want to view art from a mobile phone.


Chrome

The ‘https:’ section in the URL is green and there is a green lock. You can click on the lock for more information about the set rights of the website and method of security. This is quite technical, but you can see for example whether pop-ups can be shown automatically. By default, pop-ups are blocked. Chrome is standard on the Samsung Galaxy Tab 4 tablet. Here too the green lock and ‘https:’ can be seen.

Firefox

When you click on the lock in the front of the address bar in Firefox, you get the message ‘The connection to this website is protected’ or ‘Secure connection’. Sometimes the lock is green and you can see who the website is from.

Safari

Safari is standard on the iPad and iPhone. In the address bar there is a short version of the URL or whose webpage is. You can see a lock for that. When you tap on the address bar, the complete address appears with ‘https: //’ at the beginning. In Safari on the Mac you can also click on the lock and then on “Show certificate”. You will see a check mark with the message ‘This certificate is valid’.
De gegevens die je op onze website uitwisselt zijn versleuteld en daarmee onleesbaar tijdens het versturen. Hackers hebben er daardoor niets aan. Hoe zie je dat onze website veilig is? Onze url begint met ‘https://’. De s staat voor ‘secure’, het Engelse woord voor veilig. In de adresbalk is een slotje zichtbaar.

In de verschillende internetbrowsers kunnen deze kenmerken er net even anders uit zien. One website kan je het beste bekijken op Firefox, Chrome of Safari, en dan het liefst op het formaat vanaf een iPad of groter. Kunst wil je natuurlijk niet vanaf een mobieltje bekijken.

Chrome

Het deel ‘https:’ in de URL is groen en ervoor staat een groen slotje. Je kan op het slotje klikken voor meer informatie over de ingestelde rechten van de website en wijze van beveiliging. Dit is vrij technisch, maar je ziet bijvoorbeeld of pop-ups automatisch getoond mogen worden. Standaard staan pop-ups geblokkeerd. Chrome staat standaard op de Samsung Galaxy Tab 4 tablet. Ook hier is het groene slotje en ‘https:’ te zien.

Firefox

Wanneer je in Firefox op het slotje vooraan in de adresbalk klikt, krijg je de melding ‘De verbinding met deze website is beveiligd’ of ‘Beveiligde verbinding’. Soms is het slotje groen en zie je van wie de website is.

Safari

Safari staat standaard op de iPad en iPhone. In de adresbalk staat een korte versie van de URL of van wie de webpagina is. Daarvoor zie je een slotje. Tik je op de adresbalk, dan verschijnt het complete adres met aan het begin ‘https://’. In Safari op de Mac kan je ook klikken op het slotje en vervolgens op “Toon certificaat”. Je ziet hier een vinkje met daarbij de melding ‘Dit certificaat is geldig’.
PAYPAL
EASY
PayPal is a global player in the payment system. Through PayPal it is possible to pay with the credit card or through your own bank account. A PayPal account is required for the use of PayPal. No extra costs are charged for the use of PayPal.
//
PayPal is een wereldwijde speler in het betalingsverkeer. Via PayPal is het mogelijk om te betalen met de creditcard of via je eigen bankrekening. Voor het gebruik van PayPal is wel een PayPal-account vereist. Er worden geen extra kosten gerekend voor het gebruik van PayPal.


IDEAL
THE NETHERLANDS
With iDeal it is possible to pay with every Dutch bank. iDEAL is the most widely used online payment method in the Netherlands. Many web shops and other organizations already offer the option to pay with iDEAL. The payment is done by us by Mollie, they take care of the digital gateway for the payment. Mollie is also one of the most used means in the Netherlands and completely safe. No extra costs are charged for the use of iDeal.
//
Met iDeal is het mogelijk om met elke Nederlandse bank te betalen. iDEAL is het meest gebruikte online betaalmiddel van Nederland. Veel webshops en andere organisaties bieden al de mogelijkheid om te betalen met iDEAL. De betaling wordt bij ons door Mollie gedaan, zij verzorgen de digitale gateway voor de betaling. Ook Mollie is één van de meest gebruikte middelen in Nederland en volkomen veilig. Er worden geen extra kosten gerekend voor het gebruik van iDeal.

BANCONTACT
BELGIUM
Bancontact is the most used online payment method in Belgium. It actually works the same as iDeal, only for the Belgian banks. You can pay with all Belgian banks. Bancontact also goes via the digital gateway of Mollie. No extra costs are charged for the use of Bancontact.
//
Bancontact is het meest gebruikte online betaalmiddel van België. Het werkt eigenlijk hetzelfde als iDeal, alleen dan voor de Belgische banken. Je kan met alle Belgische banken betalen. Ook Bancontact gaat via de digitale gateway van Mollie. Er worden geen extra kosten gerekend voor het gebruik van Bancontact.
GIFTCARD
...
...//

...
PAYMENT LINKS
ON DEMAND
Digitaal maken we ook gebruik van betaallinks. Dit werkt hetzelfde als iDeal, alleen krijg je deze betaallink persoonlijk in je mail en betaal je niet via de webshop. Dit is bijvoorbeeld handig als je een kunstwerk of designproduct hebt gezien, maar dit – om wat voor reden dan ook – niet in de webshop kan of wilt bestellen. De betaling komt meteen bij ons binnen en is dus een snellere manier als overboeken.

//

We also use beta links digitally. This works the same as iDeal, you only receive this payment link in your mail and you do not pay via the webshop. This is useful, for example, if you have seen a work of art or a design product, but – for whatever reason – you can not or do not want to order it in the webshop. Payment comes immediately to us and is therefore a faster way to transfer.
CREDITCARD
...
...//

...
MONEY TRANSFER
OLD SCHOOL
Als laatste online methode kan je bij We are Now ook via overboeking betalen. We sturen je dan de factuur met bonnummer, dit nummer gebruik je als betalingskenmerk. Ons IBAN-nummer is: NL62 KNAB 0256 0976 07. Als de factuur is voldaan versturen wij de bestelling. Uiteraard blijf je via mail op de hoogte van verzending. Houd er rekening mee dat betalingen via overboeking langer duren. Het kan dus ook langer duren voordat je bestelling word verzonden.

//

As the last online method, you can also pay by money transfer with We are Now. We will then send you the invoice with a receipt number, this number is used as payment reference. Our IBAN number is: NL62 KNAB 0256 0976 07. Once the invoice has been paid, we will send the order. Of course, you will stay informed about mail by mail. Please note that payments by bank transfer take longer. It can therefore take longer to send your order.
OFFLINE
IN THE SHOWROOM
Online hebben we verschillende mogelijkheden om te betalen, maar bij ons in de shop is het natuurlijk ook mogelijk om te betalen. Dit kan makkelijk met (contactloos)pinnen, creditcard of contant. Ons pinapparaat is mobiel, we kunnen dus ook op locatie pinnen. Dit is handig als je bijvoorbeeld eerst een kunstwerk thuis wilt zien en ter plekke pas beslist of je het kunstwerk wilt aanschaffen of niet. Wij accepteren geen biljetten van €200 en €500.

//

Online we have different options to pay, but in our shop it is also possible to pay. This can easily be done with (contactless) PIN, credit card or cash. Our pin device is mobile, so we can also pin on location. This is useful if, for example, you first want to see a work of art at home and decide on the spot whether you want to purchase the artwork or not. We do not accept banknotes of € 200 and € 500.
Copyright 2021 © A guy called Billy. All rights reserved.