DISCLAIMER
THE SMALL PRINT

  • UK
  • NL
//DEFINITIONS

Website: www.aguycalledbilly.art;

User: Visitors of the website;

Company: A guy called Billy the authorised publisher of the web page.

//PREFACE

A guy called Billy gives you access to her website www.aguycalledbilly.art;
 A guy called Billy publishes informative texts, art, images and other materials on this website.


The following applies to our website. By using the website you agree with this disclaimer.


//INFORMATION

A guy called Billy updates the content of the website regularly and regularly updates the website. Despite these efforts, it is possible that the content of this website is incomplete or out of date:

A guy called Billy in no way guarantees the correctness or completeness of the information provided on this website;

A guy called Billy does not guarantee the safety of this website and can therefore not be held liable for any damage that is directly or indirectly suffered by using this website:

A guy called Billy provides information on its website without any guarantee or warranty. No rights can be derived from the information on the website in any way.


//HYPERLINKS

A guy called Billy is not responsible for pages of external parties referred to.


//LIABILITY

A guy called Billy can not be held liable for any damage whatsoever suffered by the use of the information on our website;

A guy called Billy will change or terminate the website at its own discretion and at any time;

A guy called Billy can not be held liable for the consequences of changes or the termination of the website;

The user is responsible for the use of all information provided on the website.


//COPYRIGHT

All rights including the intellectual property rights to all content information and images on this website belong to A guy called Billy and / or its suppliers. Use of this information and images is not permitted without written permission from A guy called Billy;
 Are you still reading this? It is all pretty standard though.


This Disclaimer was last modified on March 10th, 2022.
//DEFINITIES

Website: www.aguycalledbilly.art;
Gebruiker: Bezoekers van de website;

Bedrijf: A guy called Billy de bevoegde uitgever van de webpagina.

//INLEIDING

A guy called Billy geeft u hierbij toegang tot haar website www.aguycalledbilly.art;
 A guy called Billy publiceert op deze website informatieve teksten, kunst, afbeeldingen en andere materialen.

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

//INFORMATIE

A guy called Billy werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website met regelmaat. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is:

A guy called Billy geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website verstrekt wordt;

A guy called Billy biedt geen garantie over de veiligheid van deze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website:

A guy called Billy verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent.

//HYPERLINKS

A guy called Billy is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

//AANSPRAKELIJKHEID

A guy called Billy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, geleden door het gebruik van de informatie op onze website;

A guy called Billy zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen;
A guy called Billy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van veranderingen of het beëindigen van de website;
 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie die verstrekt wordt op de website.

//AUTEURSRECHT

Alle rechten waaronder de intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze website liggen bij A guy called Billy en/of haar leveranciers.
Gebruik van deze informatie en beeldmateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van A guy called Billy;
 Ben je dit nog steeds aan het lezen? Het is allemaal vrij standaard hoor.

Deze Disclaimer is laatst gewijzigd op 1o maart 2022.
Copyright 2021 © A guy called Billy. All rights reserved.